Liepajas-domeLiepājas pilsētas pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi (atsevišķi nekustamie īpašumi un nedzīvojamās telpas dzīvojamās mājās), kurus iespējams nomāt vai iegādāties izsolē par latiem.

2. Bērzu ielā 14 90,2 Nomas telpas dzīvojamā mājā 1.stāvs
3. Dārza ielā 46 32,6 Bēniņu stāvs
4. Dzelzceļnieku iela 1 985 Zemes platība-1248 m2
Ēkas platība- 875 m2
Saimniecības ēkas platība- 97 m2
Šķūnis- 13 m2
5. Dzintaru ielā 25/28 105,7 Pagraba telpas
6. E.Tisē iela 54a 216,5 Veikala telpas
7. Graudu ielā 43 126,6 Atsevišķa ēka, nepieciešams remonts
8. Grīzupes ielā 97 39,2 Nomas telpas dzīvojamā mājā 1.stāvs
9. Jāņa iela 8 312,6 Zemes platība- 1140 m2
10. Klaipēdas ielā 92 99,7 Pagraba telpas
11. Kūrmājas prospekts 20 647 Zemes platība-943 m2
Garāžas platība- 43m2
Šķūnis- 43 m2
Ēkas platība- 561 m2
12. Lāčplēša ielā 64 58,9 Noliktavas telpas
13. Liepu iela 9 1201 Zemes platība- 1626 m2
Palīgceltnes platība- 232 m2
Ēkas platība- 969 m2
14. M.Ķempes 16a 38,2 Nomas telpas 2.tāvs
15. M.Ķempes 16a 23,6 Nomas telpas 2.tāvs
16. M.Ķempes 16a 42,8 Nomas telpas 3.tāvs
17. Meža ielā 27 11,2 Nomas telpas dzīvojamā mājā 1.stāvs
18. Rīgas ielā 31 102,1 Garāža, boksi
19. Šaurā ielā 2 50,8 Puspagraba telpas
20. Talsu ielā 41 29 Atdalīta kāpņutelpas daļa
21. Teodora ielā 1 92,9 Darbnīcas telpas, 1.stāvs
23. Ventspils ielā 53 14,6 Nomas telpas dzīvojamā mājā 1.stāvs
24. Ventspils ielā 55 14,6 Nomas telpas dzīvojamā mājā 1.stāvs

Papildus informācija par nomas telpām var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē „Nekustamā īpašuma pārvaldē” Rožu ielā 6, Liepājā, 151. kabinetā, tālrunis uzziņām 63404717, 29401855.