Nekustamie īpašumi LiepājāBūvniecības kopējās izmaksas 2012. gadā Liepājā būs vislielākās kopš valsts neatkarības atjaunošanas. Būvvalde ir apkopojusi nozares datus šā gada 11 mēnešos un redzams, ka šis rādītājs sasniedzis 110,3 miljonus latu atzīmi, kas ir trīs reizes vairāk nekā iepriekšējā gada 12 mēnešos vai pusotras reizes vairāk nekā „treknajā” 2008. gadā, kad izmaksas sasniedza 67,9 miljonus latu.

Šā rādītāja kāpums ir saistīts ar lielajiem ražošanas, enerģētikas un pilsētas infrastruktūras projektiem, kas šogad īstenoti Liepājā.

Finansiāli ietilpīgākā ir bijusi akciju sabiedrības „Liepājas metalurgs” tērauda ražotnes rekonstrukcija Brīvības ielā 94 (73, 5 miljoni latu); arī Liepājas SEZ SIA „Elme Messer Metalurgs” jaunā gaisa sadalīšanas ražotne Brīvības 92B, kas ļāvusi uzņēmuma jaudu kāpināt septiņas reizes (8,9 miljoni latu); tāpat SIA „Liepājas enerģija” Biokoģenerācijas stacijas 1. būvniecības kārta Kaiju 33, kas pilsētā ir ļāvusi samazināt apkures tarifus (8,4 miljoni latu).

Ievērojamas izmaksas ir bijušas arī vienam sociālās infrastruktūras objektam – Liepājas reģionālās slimnīcas rekonstrukcijas kārtas izmaksājušas 4,3 miljonus latu.

Taču izmaksas nav vienīgais kritērijs, kas ļauj spriest par tendencēm būvniecībā. Piemēram, ekspluatācijā nodoto objektu skaits šajā gadā diemžēl būs mazāks nekā pērn vai iepriekšējos gados. Tas nozīmē, ka Liepājā atsevišķos būvniecības nozares segmentos joprojām ir jūtama ekonomiskās krīzes ietekme.

Savu viedokli par būvniecības raksturu un statistiku 2012. gadā un prognozēm 2013. gadā lūdzām izteikt pilsētas galveno arhitektu Induli Kalnu.

Indulis Kalns, Liepājas galvenais arhitekts:
“Šā gada būvniecības procesus mūsu pilsētā noteica tādu būvprojektu realizācija, kuriem ir Eiropas savienības līdzfinansējums. Novērojumi un fakti par Latvijas ekonomikas attīstību liecina, ka tāds būs arī 2013. gada būvniecības raksturs.

Tie ir energoefektivitātes uzlabošanas risinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās, publisko ēku (īpaši atzīmējama Liepājas reģionālā slimnīca), ielu, inženiertīklu un atsevišķu ražošanas uzņēmumu tehnoloģisko iekārtu rekonstrukcija.

Realizētajai būvniecībai ir tikai viens apzīmējums – liepājnieki ir ieguvēji!
Ieguvums ir ne tikai ārēji, vizuāli skārtota pilsētvide, bet arī nekustamo īpašumu vērtības paaugstināšanās, mazāki apkures rēķini, publisko ēku pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanās, jaunas inženierkomunikācijas, uzlabota satiksmes organizācija, veloceliņu sistēmas pilnveidošana, vides pieejamības nodrošināšana un ražošanas uzņēmumu konkurētspējas pieaugums.

Būvprojektu realizācija neizslēdz kļūdas, kas skaidrojamas gan ar valsts normatīvo aktu nepietiekamu regulējumu, gan ar pasūtītāja, projektētāja, ierēdņu, celtnieku un būvuzraugu nepietiekamo pieredzi vai kompetenci, gan ar rekonstrukcijas darbu īpatnībām.

Manuprāt, būtiskākā kļūda ir nepietiekama atsevišķu rekonstrukcijai paredzēto objektu tehniskā izpēte, līdz ar to uzsākto darbu gaitā atklājas iepriekš neprognozētas vai neparedzētas būvdarbu izmaksas vai rodas nepieciešamība mainīt termiņus.

Nākamgad ar Eiropas savienības līdzfinansējumu pašvaldība ir iecerējusi pabeigt vairākus pilsētvides būvprojektus. Runa ir par J. Čakstes laukuma labiekārtojumu un skvēra Lielajā ielā 16/18 rekonstrukciju, Zemnieku ielas, Brīvības ielas (posms no Dzelzceļnieku ielas līdz Zemnieku ielai), Ganību ielas (posmā no M. Ķempes ielas līdz pilsētas dienvidu robežai) un Lazaretes ielas rekonstrukciju, tramvaja līnijas pagarināšanas būvdarbu pabeigšana un Liepājas reģionālās slimnīcas rekonstrukcijas darbu turpināšana.

Pilsētai nozīmīgi nākamgad būs SIA „Liepājas enerģija” paredzētā biokoģenerācijas stacijas tālāka attīstība, Liepājas SEZ pārvaldes plāni uzsākt Karostas kanāla gultnes attīrīšanas būvdarbus un Liepājas Valsts tehnikuma paredzētā ēku rekonstrukcija.”
Nozīmīgākie būvobjekti Liepājā 2012. gadā (11 mēn.)

Biroju ēkas:
Biroju un veikalu ēkas būvniecības 2., 3., 4. un 5. kārta, Jūras iela 25/29, Ls 50 000;

Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas:
Ēkas daļas rekonstrukcija tirdzniecības vajadzībām, O. Kalpaka 74, Ls 411 271;

Ražošanas objekti:
1. Biokoģenerācijas stacijas 1. būvniecības kārta, Kaiju 33, Ls 8 425 299;
2. Gaisa sadalīšanas ražotne, Brīvības 92 B, Ls 8 853 087;
3. Tērauda ražotnes rekonstrukcija, Brīvības 94, Ls 73 500 000;
4. Birstošo kravu noliktavas 1. būvniecības kārta, Brīvostas 2A, Ls 493 118;
5. Ražošanas komplekss zivju pieņemšanai un pirmapstrādei, Vecā ostmala 51A, 53, 53A, 55A, Ls 772 330;
6. Noliktavas, elevatora un graudu pieņemšanas ēkas 2. būvniecības kārtas – graudu iekraušanas konveijera būvniecība, Brīvostas 28 (Ostas piestātne 42/43), Ls 283 133.

Ēkas izklaides pasākumiem, izglītības iestādes:
1. Liepājas Latviešu biedrības nama rekonstrukcijas izmaiņas – 5. un 6. kārtas būvniecība, Rožu laukums 5/6, Ls 405 705;
2. Ēkas inženiertīklu rekonstrukcija, Rožu laukums 5/6, Ls 392 035;
3. Muzeja ēkas renovācija, Kūrmājas prospekts 16, Ls 909 339;
4. Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija par biroja ēku muzeja vajadzībām, Kūrmājas 18, Ls 909 339;

Ārstniecības un veselības aprūpes iestāžu ēkas:
1. Liepājas reģionālās slimnīcas centrālās ēkas un bunkura savienojošā koridora izbūves B kārta – transporta slūžas, Slimnīcas 25, Ls 132 963;
2. Liepājas reģionālās slimnīcas rekonstrukcija 1. kārta, Slimnīcas 25, Ls 4 180 240;

Kulta ēkas:
Māras baznīcas – 1. būvniecības kārta, Koku 7, Ls 200 000;

Satiksmes infrastruktūras objekti:
1. Dzelzceļnieku ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Stacijas laukumam, Ls 264 658;
2. Bērzu ielas rekonstrukcija posmā no Zāļu ielas līdz Klāva Ukstiņa ielai, Ls 331 040;
3. Brīvības ielas rekonstrukcija posmā no jaunā ostas pievadceļa līdz pilsētas robežai ar pieslēgumu autoceļam A9 Rīga – Liepāja, Ls 325 770.

Inženierkomunikāciju būves:
1. Biomasas koģenerācijas stacijas pieslēgšana AS „Sadales tīkls”, Kaiju 33, Ls 414 667;
2. Centralizēto siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcija no SK13 (Siļķu ielā) līdz Meža ielai 41, Ls 220 372;
3. Koku ielas kanalizācijas kolektora rekonstrukcija, Ls 212 751;
4. Jaunās ostmalas, Brīvības, Tirgus un Esperanto ielu kanalizācijas kolektoru rekonstrukcija un ūdensvada izbūve, Ls 809 757;
5. Tirgus ielas, Lāčplēša ielas un 1905. gada ielas kanalizācijas kolektoru rekonstrukcija un ūdensvada izbūve, Ls 221 281;
6. Ģenerāļa Baloža ielas posmā no Lazaretes ielas līdz autobusu galapunktam, Lazaretes ielas posmā no Turaidas ielas līdz 3. vidusskolai, Viršu ielas, Pāvilostas ielas, Mežmalas ielas, Sila ielas, Zemgales ielas, Virssardzes ielas, Burtnieku ielas, Manēžas ielas, Beverīnas ielas, Kristiāna Dāla, Trimpus ielas ielu apgaismojuma rekonstrukcijas, Ls 341 715;
7. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Imantas, Virsaišu, Britu flotes, Cēsu rotas, Ģ. Dankera, Studentu rotas, Katedrāles, Ložmetējnieku, Baltijas, Piestātnes, Ls 190 788.
Būvniecības attīstības radītāji Liepājā

Būvniecības kopējās izmaksas:
2012. gadā (11 mēn.) – Ls 110 298 229;
2011. gadā – Ls 30 680 101;
2010. gadā – Ls 29 233 678;
2009. gadā – Ls 51 971 409;
2008. gadā – Ls 67 863 742;

Ekspluatācijā pieņemti būvobjekti:
2012. gadā (11 mēn.) – 171; (tai skaitā 30 fasāžu vienkāršotās renovācijas)
2011. gadā – 215; (tai skaitā 40 fasāžu vienkāršotās renovācijas)
2010. gadā – 217;
2009. gadā –248;
2008. gadā – 284;

Ekspluatācijā pieņemtas viena dzīvokļa mājas:
2012. gadā (11 mēn.) – 16, tai skaitā 9 jaunbūves;
2011. gadā –28, tai skaitā 11 jaunbūves;
2010. gadā – 20, tai skaitā 10 jaunbūves;
2009. gadā – 44, tai skaitā 15 jaunbūves;
2008. gadā – 32, tai skaitā 13 jaunbūves;

Aigars Štāls ⋅ 2012. gada 18. decembris
www.liepajasblogs.lv