2016. gads sola nekustamā īpašuma nodokļa pārmaiņas lauku zemes īpašniekiem un lietotājiem, perspektīvā izmaiņas var skart arī jaunajos dzīvojamos projektos mītošos, trešdien vēsta laikraksts Dienas Bizness. Par to informē biznesa un ekonomikas ziņu portāls db.lv

Tikmēr 2015. gadā masveida izmaiņas nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) ietekmējošajās īpašumu kadastrālajās vērtībās nav gaidāmas. «Katrs gadījums ir individuāls, taču masveidā 2015. gada 1. janvārī kadastrālās vērtības nemainīsies, jo gan dzīvojamajiem, gan lauku, gan ražošanas un komercnekustamajiem īpašumiem bāzes vērtības nemainīsies. Atsevišķas izmaiņas kadastrālajās vērtībās var notikt, ja pašvaldības maina zemes un būvju izmantošanas nosacījumus vai arī ja pašā īpašumā notiek izmaiņas,» skaidro Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktors Gatis Kalniņš.

Latvijas Pašvaldību savienībā nav informācijas, ka pašvaldības plānotu būtiskas izmaiņas NĪN piemērošanā. DB jau iepriekš ziņoja (28.10.2014.), ka atsevišķas pašvaldības plāno stingrāk vērsties pret graustu īpašniekiem, piemēram, Bauskā šiem īpašumiem tiks piemērota NĪN likme 3% apmērā, kā tas ir daudzās citās pašvaldībās.

Top grozījumi

Tikmēr 2016. gads šobrīd zīmējas jau pavisam citās krāsās. Šobrīd tiek strādāts pie grozījumiem likumā Par nekustamā īpašuma nodokli, lai nodrošinātu lēnāku NĪN apmēra pieaugumu un zemākus NĪN griestus lauku zemei – lauksaimniecībā izmantojamai un mežu zemei. Jāatgādina, ka jau no nākamā gada 1. janvāra bija paredzēts noteikt krietni augstākas kadastrālās bāzes vērtības lauku zemei (pēc VZD aplēsēm, lauku zemes kadastrālo vērtību kopsumma pieaug par 29%), ar kuru pēdējos gados notikuši aktīvi darījumi.

Lauksaimnieki iebilda pret būtisku kadastrālo vērtību celšanu, kas ietekmētu arī NĪN apmēru, tādējādi uzkraujot uz viņu pleciem lielāku finanšu slogu un samazinātu konkurences iespējas. Pret bija vairāki valdības ministri, tādēļ tika lemts kadastra bāzes celšanu atlikt līdz 2016. gadam, vienlaikus izstrādājot mehānismu lēnākam NĪN pieaugumam.

Finanšu ministrijas Komunikācijas departamenta direktors Aleksis Jarockis DB apliecina, ka ir saņemti Zemkopības ministrijas ierosinājumi, notikušas arī Finanšu ministrijas pārstāvju tikšanās ar Tieslietu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvjiem. Rezultātā apzināti iespējamie risinājuma varianti, kā arī to priekšrocības un trūkumi, un tie nosūtīti iesaistītajām institūcijām viedokļa sniegšanai.

+10%

No 2016. gada lauksaimniecībā izmantojamai un meža zemei NĪN apmērs nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru par vairāk nekā 10%, paredz Zemkopības ministrijas ierosinājums grozījumam likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli». Tā arī aicina izskatīt iespēju mainīt kadastrālo vērtību aprēķināšanas metodiku lauku zemēm un izvērtēt, kādu ietekmi uz NĪN pieaugumu atstātu tas, ja kadastrālās vērtības bāze tiktu pārrēķināta ne biežāk kā reizi piecos gados, ņemot vērā vidējo tirgus vērtību vismaz pēdējo piecu gadu periodā. Zemkopības ministrija uzskata, ka šādi tiks nodrošināta iespēja lauksaimniekiem un mežsaimniekiem prognozēt un plānot NĪN izmaksas ilgākā laika periodā.

Papildus tam ministrija rosina NĪN neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei noteikt 4,5% apmērā, nedodot pašvaldībām tiesības noteikt zemākas likmes. Tādā gadījumā likme būtu vienāda visur Latvijā.

Paralēli tam VZD strādā pie jaunas kārtības uzlabotas kvalitātes dzīvojamo projektu vērtēšanā, respektējot būvniecības gadu. «Mēs atzīstam, ka pašlaik jaunajos projektos vērtības neatbilst tirgum. Nevar būt situācija, ka jaunā projekta ēkai vērtība un līdz ar to nodoklis ir tikpat liels kā septiņdesmitajos būvētajām ēkām, kas nav siltinātas, renovētas. Tāpēc jauno projektu vērtības varētu pārskatīt, tās varētu stāties spēkā pēc gada vai diviem, ja valdība atbalstīs,» tā G. Kalniņš.

www.db.lv