Nekustamo īpašumu izsoles Liepājā, 2013. februārī
Nekustamo īpašumu izsoles Liepājā, 2013. februārī

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Lailai Reinholdei piederošo īpašumu – dzīvokli Nr.13, Atmodas bulvārī 8b, Liepājā, kadastra Nr. 1700 902 8403, 2 istabas, 48,4 kv.m, 5/5 stāvs, 484/36087 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs – SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – Ls 1800. Otrās izsoles sākumcena – Ls 1350, kura nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 13.03.2013. plkst.10.00, Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības – Ls 180 – zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 481–C3.2/2011. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Jeļenai Karasjovai piederošo īpašumu – dzīvokli Nr.13, Atmodas bulvārī 14b, Liepājā, kadastra Nr.1700 902 5184, 2 istabas, 49,9 kv.m, 5/5 stāvs, 499/40611 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs – SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – Ls 2200. Otrās izsoles sākumcena – Ls 1650, kura nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 13.03.2013. plkst. 10.15 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības – Ls 220 – zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 398–C3.2/2011. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Andrejam Sokovam piederošo īpašumu – dzīvokli Nr.16, Katedrāles ielā 15, Liepājā, kadastra Nr.1700 902 8548, 3 istabas, 63,4 kv.m, 1/5 stāvs, 634/21999 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs – SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – Ls 2800. Otrās izsoles sākumcena – Ls 2100, kas nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 13.03.2013. plkst. 10.30 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības – Ls 280 – zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 15–C3.2/2012. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Jevgenijam Bezļepkinam piederošo īpašumu – dzīvokli Nr.35, Ģen.Baloža ielā 27, Liepājā, kadastra Nr.1700 902 6488, 2 istabas, 52,3 kv.m, 2/5 stāvs, 523/36527 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs – SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – Ls 2700. Otrās izsoles sākumcena – Ls 2025, kas nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 13.03.2013. plkst.10.45 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības – Ls 270 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers.kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 209–C3.2/2010. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Guntim Mežģirtam piederošo īpašumu – dzīvokli Nr.27, O.Kalpaka ielā 101, Liepājā, kadastra Nr. 1700 901 0748, 2 istabas, 44,4 kv.m, 5/5 stāvs, 444/22835 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs – SIA Namu serviss Apse, Peldu iela 41, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – Ls 3700. Otrās izsoles sākumcena – Ls 2775, kas nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 13.03.2013. plkst. 11.00 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības – Ls 370 – zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 1846–C3.2/2010. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Lilijai Potapenko piederošo īpašumu – dzīvokli Nr.43, Atmodas bulvāris 10a, Liepāja, kadastra Nr.1700 902 7558, 2 istabas, 45 kv.m, 1/5 stāvs, 4500/26402 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs – SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – Ls 1800. Otrās izsoles sākumcena – Ls 1350, kas nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 13.03.2013. plkst.11.15 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības – Ls 180 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers.kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 513–C3.2/2011. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Vladimiram Stecenko piederošo īpašumu – dzīvokli Nr.5, Ģen. Baloža ielā 27, Liepājā, kadastra Nr.1700 902 3159, 1 istaba, 33,2 kv.m, 1/5 stāvs, 332/36527 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs – SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – Ls 1500. Otrās izsoles sākumcena – Ls 1125, kas nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 13.03.2013. plkst. 11.30 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības – Ls 150 – zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 284–C3.2/2012. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Jeļenai Mukovņikovai piederošo īpašumu – dzīvokli Nr.6, Turaidas ielā 16, Liepājā, kadastra Nr.1700 902 6858, 2 istabas, 45,7 kv.m, 1/4 stāvs, 457/20687 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs – SIA Sandlers, Tirgoņu iela 22, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – Ls 1900. Otrās izsoles sākumcena – Ls 1425, kas nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 13.03.2013. plkst. 11.45 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības – Ls 190 – zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 861–C3.2/2008. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Kristīnei Maurei piederošo īpašumu – dzīvoklis Nr.25, Ģen.Baloža ielā 13, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 7314, 2 istabas, 49,1 kv.m, 4/5 stāvs, 491/21764 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs – SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – Ls 1900. Otrās izsoles sākumcena – Ls 1425, kas nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 13.03.2013. plkst.13.15 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības – Ls 190 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers.kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 1736–C3.2/2010. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Andželikai Jansonai piederošo īpašumu – dzīvokli Nr.2, Skrundas ielā 20, Liepājā, kadastra Nr.1700 901 5430, 1 istaba, 35 kv.m, 1/5 stāvs, 35/2317 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs – SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – Ls 1700. Pirmās izsoles sākumcena – Ls 1700, kas nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 13.03.2013. plkst. 13.30 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības – Ls 170 – zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 1061–C3.2/2012. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Nikolajam Semjonovam piederošo īpašumu – dzīvokli Nr.65, Atmodas bulvārī 12b, Liepājā, kadastra Nr.1700 902 7323, 3 istabas, 60,4 kv.m, 4/5 stāvs, 604/40884 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs – SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – Ls 3000. Pirmās izsoles sākumcena – Ls 3000, kas nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 13.03.2013. plkst.13.45 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības – Ls 300 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers.kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 232–C3.2/2011. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.
Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Terēzai Nikolajevai piederošo īpašumu – dzīvokli Nr.16, Atmodas bulvārī 10a, Liepājā, kadastra Nr.1700 901 0241, 3 istabas, 53,7 kv.m, 1/5 stāvs, 537/26402 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs – SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – Ls 2900. Pirmās izsoles sākumcena – Ls 2900, kas nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 13.03.2013. plkst. 14.00 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības – Ls 290 – zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 159–C3.2/2011. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Sandra Jaunsleine, prakses vieta Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Allai Temnovai piederošo īpašumu – dzīvokli Nr.15, Atmodas bulvārī 10a, Liepājā, kadastra Nr. 1700 902 8734, 2 istabas, 49,3 kv.m, 5/5 stāvs, 493/26402 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs – SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – Ls 1700. Pirmās izsoles sākumcena – Ls 1700, kas nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 13.03.2013. plkst.14.15 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības – Ls 170 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers.kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 1253–C3.2/2011. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.
Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Sandra Jaunsleine, prakses vieta Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Ramonai Hartmanei piederošo īpašumu – dzīvokli Nr.55, Viršu ielā 6, Liepājā, kadastra Nr.1700 902 7317, 2 istabas, 49,7 kv.m, 4/5 stāvs, 497/36834 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs – SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – Ls 1800. Pirmās izsoles sākumcena – Ls 1800, kas nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 13.03.2013. plkst. 14.30 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības – Ls 180 – zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 797–C3.2/2012. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Grigorijam Mališenko piederošo īpašumu – dzīvokli Nr.61, Ģen.Baloža ielā 21, Liepājā, kadastra Nr. 1700 902 5061, 3 istabas, 63,1 kv.m, 1/5 stāvs, 631/36203 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs – SIA Liepājas namu apsaimniekotājs, Tukuma iela1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – Ls 2900. Pirmās izsoles sākumcena – Ls 2900, kas nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 13.03.2013. plkst.14.45 Avotu ielā 4, 2.stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības – Ls 290 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers.kods 150767–10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 1168–C3.2/2011. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.

Ilgvara Inģa maksātnespējas procesa administrators Guntars Koris savā prakses vietā Gulbenē, Bērzu ielā 4, pārdod pirmajā izsolē šādu nekustamo īpašumu: Ilgvaram Inģim piederošo nekustamo īpašumu dzīvokli Nr.3 Eduarda Veidenbauma ielā 4A, Liepājā (kadastra nr.17009012509). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 40,8 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas 19/1000 no daudzdzīvokļu mājas, un 19/1000 domājamām daļām no zemesgabala Eduarda Veidenbauma ielā 4a, Liepājā (kadastra Nr.17000360164). Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība LVL 3800 (trīs tūkstoši astoņi simti lati). Piedzinējs – VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka”, reģ. Nr.44103029265, Elizabetes ielā 41/43, Rīgā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības administratoram un tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2013.gada 7.martā plkst. 12.00 Gulbenē, Bērzu ielā 4. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā maksātnespējas procesa administratora Guntara Kora, reģ. Nr.02046512554, kontā Nr. LV08PARX0008020750011, AS “Citadele banka”, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 29111205.

Liepājas pilsētas domē Rožu ielā 6, Liepājā, 2013.gada 20.martā plkst. 17.00 notiks Liepājas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma izsole, kurā tiks piedāvāta viendzīvokļa dzīvojamā ēka Studentu rotas ielā 3, Liepājā, kas nodota ekspluatācijā 1910.gadā, ar kopējo platību 100,3 kv.m, kurā ir dzīvojamo telpu grupa ar gaiteni, istabu, virtuvi, divām saimniecības telpām, un tā atrodas uz pašvaldībai piederoša zemesgabala ar kopējo platību 2555 kv.m (kadastra apzīmējums 1700 002 0332), nosacītā cena – Ls 14 300,00. Nodrošinājuma maksa – Ls 1430,00, reģistrācijas maksa: fiziskai personai Ls 25,00, juridiskai personai – Ls 100,00. Dokumentus pieņem līdz 2013.gada 19.martam plkst.16.00 Liepājā, Rožu ielā 6, 31.kabinetā, kur var iepazīties ar atsavināmo objektu izsoles noteikumiem. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa iemaksājami Liepājas pilsētas pašvaldības iestādei “NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDE”, reģistrācijas Nr.90002066769, Liepājas pilsētas domes norēķinu kase AS “SEB BANKA”, konta Nr.LV 12UNLA0050007588848, subkonts Nr.55400007501, līdz 2013.gada 19.martam. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama latos viena mēneša laikā no pirkuma paziņojuma saņemšanas.

Maksātnespējīgās SIA “LĪVU NAMI” (VRN 42103036362) administrators Normunds Šlitke paziņo, ka 08.03.2013. plkst. 11.00 administratora prakses vietā Rīgā, Mūkusalas ielā 41B (zvērinātu advokātu biroja “Kaniņa Šlitke un Snipe” telpās), notiks parādnieka nekustamā īpašuma, adrese: Turaidas iela 16 – 32, Liepāja, kadastra numurs 1700 902 2284, piektā izsole ar lejupejošu soli. Nekustamā īpašuma īpašnieks: SIA “LĪVU NAMI” (adrese: Ganību iela 1/3, Liepāja, LV–3401). Hipotekārais kreditors: AS “Swedbank” (adrese: Balasta dambis 1A, LV–1048). Nekustamā īpašuma apraksts: dzīvokļa īpašums Nr. 32 ar kopējo platību 44,1 kv.m. Kopīpašuma domājamā daļa (441/20687) no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 1700 002 0538). Nekustamā īpašuma izsoles sākuma cena ir LVL 2000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita uzņēmuma kontā (AS “DnB Nord Banka”, konta Nr. LV92 RIKO 0002 013 188 053) nodrošinājuma summa LVL 200,00. Ar īpašuma vērtējumu var iepazīties pie administratora, piesakoties pa tālruni 67618544. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

MSIA Liepājas ražošanas sabiedrība “BŪVE”, reģ.Nr.42103005502, adrese: Strēlnieku iela 9–7, Rīga, LV–1010, administrators Ilmārs Krūms, sert. Nr.00023, prakses vietā: Strēlnieku ielā 9–8, Rīga, LV–1010, rīko atkārtotu trešo izsoli šādam MSIA Liepājas ražošanas sabiedrība “BŪVE nekustamajam īpašumam – zemesgabalam 885 kv.m platībā un uz tā esošajai apbūvei Liepājā, Klaipēdas ielā 16, kadastra Nr.1700 040 0148. Īpašuma novērtējums LVL 31 700. Nodrošinājuma summa Ls 3170 apmērā. Izsole notiek 12.03.2013. plkst. 12.00. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrēšanās izsolei līdz 2013.gada 12.martam plkst. 11.30 darbadienās administratora prakses vietā, iepriekš saskaņojot laiku ar administratoru par tālruni 67812050. Nodrošinājums iemaksājams AS “DNB banka” kontā LV09RIKO0002010306416.

Maksātnespējīgās fiziskās personas Jāņa Ziņģa, pers. kods 190579–XXXXX, maksātnespējas procesa administratore Vita Dika, sertifikāts Nr.00299, prakses vieta Baznīcas iela 20/22, Rīga, LV–1010, izziņo otro izsoli ar lejupejošu soli parādniekam Jānim Ziņģim piederošajam nekustamajam īpašumam – dzīvokļa īpašumam Nr.10 Koku ielā 3, Liepājā, kadastra numurs 1700 901 4439, kā arī pie tā piederošajai kopīpašuma 329/36632 domājamajai daļai no daudzdzīvokļu mājas. Izsole notiks 2013.gada 12.martā plkst. 15.00 Baznīcas ielā 20/22, Rīgā, LV–1010, 3.stāvs, ieeja no Kanādas vēstniecības puses. Nekustamā īpašuma novērtējums – LVL 3400,00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Piedzinēji – Jāņa Ziņģa kreditori. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, ne vēlāk kā līdz izsolei ir jāiemaksā administratora Vitas Dikas, pers. kods 070477–11005, bankas kontā Nr. LV50RIKO0007710002398, banka: AS “DNB banka”, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (LVL 340,00). Tālr. uzziņām 67543010.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta Ūdens ielā 15, Ventspilī, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Aisteres iela 3–1, Liepāja, kas pieder Pāvelam Fiļimonovam (nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona). Parādnieks – Pāvels Fiļimonovs, Kalvenes iela 25, Rīga. Piedzinējs un hipotekārais kreditors: AS “SEB Banka” Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov. Nekustamā īpašuma īss apraksts: nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 71,9 kv.m. Kopīpašuma domājamā daļa 719/38891 no zemes. Kadastra numurs 1700 902
1567. Nekustamā īpašuma kopējais novērtējums Ls 3400,00. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2013.gada 11.martā pulksten 11.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes birojā Ūdens ielā 15, Ventspilī. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. LV19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 63622289, 29494549.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta Ūdens ielā 15, Ventspilī, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Atmodas bulvāris 6–3, Liepāja, kas pieder Karlam Jaokimam Bjošmarkam (nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona). Parādnieks – Karls (Carl) Joakims (JOAKIM) Bjošmarks (BIORSMARK), Atmodas bulvāris 6–3, Liepāja. Piedzinējs un hipotekārais kreditors: Nordea Bank Finland plc. Latvijas fil., Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 246,9 kv.m. Kopīpašuma domājamā daļa 2469/11502 no zemes. Kadastra numurs 1700 901 4229. Nekustamā īpašuma kopējais novērtējums Ls 11 900,00. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2013.gada 11.martā pulksten 11.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes birojā Ūdens ielā 15, Ventspilī. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. LV19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 63622289, 29494549.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta Ūdens ielā 15, Ventspilī, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu 1/2 domājamā daļa no dzīvokļa Peldu iela 44–2, Liepāja, kas pieder Ernestam Lidovskim (nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona). Parādnieks – Ernests Lidovskis, Peldu iela 44–2, Liepāja. Piedzinējs un hipotekārais kreditors: AS “Reverta”, Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 150,2 kv.m. Kopīpašuma domājamā daļa 1502/10912 no zemes. Kadastra numurs 1700 901 5093. Nekustamā īpašuma kopējais novērtējums Ls 6600,00. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2013.gada 11.martā pulksten 13.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes birojā Ūdens ielā 15, Ventspilī. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. LV19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 63622289, 29494549.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta Ūdens ielā 15, Ventspilī, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Baltijas iela 11–5, Liepāja, kas pieder Larisai Mazzariņai (nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona). Parādniece – Larisa Mazzariņa, Baltijas iela 11–5, Liepāja. Piedzinējs un hipotekārais kreditors: AS “Reverta”, Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 52 kv.m. Kopīpašuma domājamā daļa 520/21807 no zemes. Kadastra numurs 1700 902 8278. Nekustamā īpašuma kopējais novērtējums Ls 1900,00. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2013.gada 11.martā pulksten 13.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes birojā Ūdens ielā 15, Ventspilī. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. LV19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 63622289, 29494549.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta Ūdens ielā 15, Ventspilī, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Ganību iela 193–32, Liepāja, kas pieder Mārim Stepanovam (nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona). Parādnieks – Māris Stepanovs, Ganību iela 193–32, Liepāja. Piedzinējs un hipotekārais kreditors: AS “Reverta”, Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 52,4 kv.m. Kopīpašuma domājamā daļa 524/1834 no zemes. Kadastra numurs 1700 901 8420. Nekustamā īpašuma kopējais novērtējums Ls 5700,00. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2013.gada 11.martā pulksten 14.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes birojā Ūdens ielā 15, Ventspilī. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. LV19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 63622289, 29494549.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta Ūdens ielā 15, Ventspilī, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Zirņu iela 36–1A, Liepāja, kas pieder Arturam Indriksonam (nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona). Parādnieks – Arturs Indriksons, Zirņu iela 36–1A, Liepāja. Piedzinējs un hipotekārais kreditors: AS “Reverta”, Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 82,4 kv.m. Kopīpašuma domājamā daļa 824/4373 no zemes. Kadastra numurs 1700 902 3760. Nekustamā īpašuma kopējais novērtējums Ls 9400,00. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2013.gada 11.martā pulksten 14.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes birojā Ūdens ielā 15, Ventspilī. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. LV19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 63622289, 29494549.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta Ūdens ielā 15, Ventspilī, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā nekustamo īpašumu, kas atrodas Toma ielā 28, dz.9, Liepājā, un pieder Gintam Liepiņam (nav ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona). Parādnieks – Gints Liepiņš, Oskara Kalpaka iela 38–5, Liepāja. Piedzinējs un hipotekārais kreditors: Nordea bank Finland plc. Latvijas fil., Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga. [..] Izsoles sākumcena: izsoles sākumcena ir LVL 7100,00 (septiņi tūkstoši viens simts Latvijas lati).[..]Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. LV19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma sākumcenas. Tālr. uzziņām 63622289, 29494549.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras ielā 12, Liepājā, pārdod otrajā izsolē parādniekam Edgaram Veidelim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ganību ielā 193 – 15, Liepājā. Piedzinēji: akciju sabiedrība “Swedbank”, adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Liepājas namu apsaimniekotājs” (SIA “Vecliepāja”), adrese: Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamais īpašums ir trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 70,6 kv.m, atrodas pirmajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4108 15, kadastra Nr. 1700 900 5218. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība LVL 7400,00 (septiņi tūkstoši četri simti lati un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena LVL 5550,00 (pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2013.gada 12.martā plkst. 10.30 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 740,00 (septiņi simti četrdesmit lati un 00 santīmi). Tālr. uzziņām 63422002, 63422012.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras ielā 12, Liepājā, pārdod otrajā izsolē parādniekam Aigaram Čižikam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Grīzupes ielā 9 – 12NT, Liepājā. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Smilšu iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums ir neapdzīvojamas telpas ar kopējo platību 74,0 kv.m, atrodas pirmajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2716 12NT, kadastra Nr. 1700 900 6792. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība LVL 3100,00 (trīs tūkstoši viens simts lati un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena LVL 2325,00 (divi tūkstoši trīs simti divdesmit pieci lati un 00 santīmi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2013.gada 12.martā plkst. 11.30 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas LVL 310,00 (trīs simti desmit lati un 00 santīmi). Tālr. uzziņām 63422002, 63422012.

Maksātnespējīgās fiziskās personas Jeļenas Maniševskas–Čudares administratore Elīna Karstā, sertifikāta Nr.00410, prakses vieta: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A–6A, rīko maksātnespējīgajai Jeļenai Maniševskai–Čudarei, pers. kods 270773–XXXXX, piederošā nekustamā īpašuma izsoli. 2013.gada 11.martā plkst.13.00 Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 33A–6A, notiks nekustamā īpašuma Ventspils ielā 53–2, Liepājā, otrā izsole. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 38,4 kv.m un 384/28584 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4319 2 ar kadastra Nr.1700 902 6618. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir LVL 2000,00, kas nav apliekama ar PVN. Pēc kārtas tā ir otrā izsole, solīšana notiks ar lejupejošu soli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā Elīnas Karstās AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr. LV52HABA0551031140446 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 67278302.

Informācija no www.irliepaja.lv