liepaqja

Ceturtdien, 21.martā, deputāti domes sēdē pieņēma lēmumu grozīt saistošos noteikumus, paplašinot personu loku, kas var pretendēt uz pašvaldības dzīvokli.

Kā domes sēdē norādīja deputāts un pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas vadītājs Helvijs Valcis, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, pašvaldības rīcībā paliek lielāks skaits dzīvokļu. Tas saistīts ar straujo iedzīvotāju skaita samazināšanos pēdējos gados Liepājā, kā arī iedzīvotāju tendenci darba meklējumos izbraukt no valsts, norādīja Valcis.

Tas savukārt dod iespēju pašvaldībai paplašināt personu loku, kam iespējams sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.

Lai sniegtu atbalstu jaunajām ģimenēm, kuras audzina bērnus, un nodrošinātu plašāku sociāli mazaizsargātu personu loku ar pašvaldības dzīvojamo platību un lai radītu iespēju uzlabot dzīves apstākļus, izskatīšanai Liepājas domes sēdē bija iesniegts lēmuma projekts “Par grozījumiem Liepājas domes 2007.gada 5.jūlija saistošajos noteikumos Nr.13 “Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība”” un saistošo noteikumu projekts “Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2007.gada 5.jūlija saistošajos noteikumos nr.13 “Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība””.

Saistošo noteikumu projektā paredzēts paplašināt personu loku, kurām ir tiesības pretendēt uz pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, sniedzot atbalstu un palīdzību ģimenēm ar bērniem un citām sociāli mazaizsargātajām personām.

Jautājums iepriekš tika izskatīts domes pastāvīgās Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejas sēdē.

Pēc komitejas sēdes saistošo noteikumu projektā veikti precizējumi, paredzot, ka pašvaldības palīdzības saņemšanai vispārējā kārtībā reģistrē ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem, kuras vismaz sešus mēnešus pēc kārtas bijušas izceļojušas no pastāvīgās dzīvesvietas Liepājā, atgriezušās Liepājā, un nav nodrošinātas ar atsevišķu dzīvojamo platību.

Lēmums stāsies spēkā pēc tam, kad saistošie noteikumi tiks apstiprināti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēti oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā „Kurzemes Vārds” un pašvaldības portālā www.liepaja.lv.

www.irliepaja.lv Autors: Sarmīte Pujēna
Piektdienā, 22. martā, 2013