VAS “Privatizācijas aģentūra” (PA) izsolē piedāvā iegādāties nekustamo īpašumu Kungu ielā 26. Vēsturiskais nams celts 1699.gadā Liepājas birģermeistaram Joahimam Šrēderam un ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, portālu informē PA sabiedrisko attiecību vadītājs Guntis Kārkliņš.

1700.gadā šajā mājā esot apmeties Zviedrijas karalis Kārlis XII. Izsoles sākumcena ir noteikta 38 154 lati.

Šobrīd Liepājā ir iespējams iegādāties arī nekustamo īpašumu Kūrmājas prospektā 22, kuram izsoles sākumcena noteikta 72 760 lati.

Saskaņā ar apstiprinātajiem privatizācijas noteikumiem izsolē ir iespējams iegādāties nekustamo īpašumu Liepājas pilsētas centrā, vecpilsētas daļā, kas sastāv no darbnīcas (platība 493,8 m 2), noliktavas (platība 188,2 m 2), garāžas (platība 60 m 2) un zemesgabala ar kopējo platību 1590 m 2.

Nekustamais īpašums atrodas pilsētas daļā ar aktīvu gājēju un transporta plūsmas intensitāti. Tam ir pieslēgums pilsētas ūdensvadam, kanalizācijas sistēmai, centralizētajiem elektrotīkliem. Nekustamais īpašums ir lieliski piemērots mākslas studijas, veikala vai kafejnīcas izveidošanai.

Izsoles sākumcena ir noteikta 38 154 lati. Iesniedzot intereses apliecinājumu iegādāties nekustamo īpašumu, pretendentam ir jāsamaksā izsoles dalības maksa 20 lati un drošības nauda 2670,78 lati. Maksimālais termiņš norēķiniem ir noteikts 10 gadi. Pēc apstiprināšanas par pircēju 10 darba dienu laikā papildus pirkuma cenai ir jāsamaksā apdrošināšanas prēmija 25 lati, nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 296,32 lati, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 735,07 lati, nekustamā īpašuma nodokļa avanss par ēkām (3 mēneši) 39,34 lati, nekustamā īpašuma nodokļa avanss par zemi (3 mēneši) 83,83 lati, objekta apsaimniekošanas izdevumi 3378,80 lati (uz 2012.gada 3.decembri). Apsaimniekošanas izdevumi tiks precizēti uz pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienu.

Pieteikties uz izsoli var līdz 2013.gada 28.februārim, plkst.15:00. Ar privatizācijas noteikumiem var iepazīties PA, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba dienās no plkst.8.30 līdz 17.00 (tālrunis informācijai 67021325), kā arī PA mājas lapā sadaļā Izsoles. Informācija par nekustamā īpašuma izsoli ir pieejama arī lielākajos nekustamā īpašuma portālos. Vairāku pretendentu gadījumā izsole paredzēta P A, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, 2012.gada 8.martā, plkst.15:00.

Liepājā ir iespējams iegādāties arī nekustamo īpašumu Kūrmājas prospektā 22. Pieteikšanās termiņš uz izsoli ir noteikts līdz 2013.gada 11.martam, plkst.15.00. Nekustamā īpašuma sākumcena ir noteikta 72 760 lati. Nekustamo īpašumu veido biroju ēka ar kopējo platību 1013.3 m 2 un zemesgabals 3 295 m 2. Vairāk informācijas par šo izsoli PA mājas lapā sadaļā Izsoles un lielākajos nekustamā īpašuma portālos.