Nomas telpas Liepājā
Sunday January 20th, 2013

Nomas telpas Liepājā

Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi (atsevišķi nekustamie īpašumi un nedzīvojamās telpas dzīvojamās mājās), kurus iespējams nomāt vai iegādāties izsolē par latiem. 2. Bērzu ielā 14 90,2 Nomas telpas dzīvojamā mājā 1.stāvs 3. Dārza ielā...
Read more
1 2 3 4 5