Publicēts: 05.05.2011.
Pēdējo reizi labots: 05.05.2011 14:16:41
Šodien, 5.maijā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Valsts zemes dienesta izstrādātos noteikumus par kadastrālo vērtību bāzi 2012.gadam.

 

Noteikumi aktualizē dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupas vērtību zonējumu un kadastrālo vērtību bāzes rādītājus visām nekustamo īpašumu grupām (dzīvojamās apbūves, rūpnieciskās ražošanas objektu apbūves, komercobjektu apbūves un lauksaimniecībā izmantojamai un meža zemei).
Tie paredz izmaiņas ēku kadastrālo vērtību bāzes vērtībās, jo ar 2012. gadu spēkā stājas pilnveidots ēku kadastrālās vērtības aprēķina modelis. Jaunā kadastrālo vērtību bāze ir izstrādāta saskaņā ar 2010.gada un 2011.gada pirmā ceturkšņa nekustamā īpašuma tirgus darījumu informāciju. Nekustamā īpašuma tirgus šajā laikā periodā ir uzrādījis stabilitātes pazīmes.
Tādēļ jaunie noteikumi, salīdzinot ar pašlaik spēkā esošajām bāzes vērtībām, neparedz ievērojamas kadastrālo vērtību bāzes izmaiņas.
Lielākās izmaiņas skar dzīvojamās apbūves zemi, jo dzīvojamās apbūves zemes vērtību zonējums nebija pārskatīts kopš 2007. gada – no tā dēvētā celtniecības buma laika.
Šobrīd valsts ir sastapusies ar pirmskrīzes periodā radītajām nevienmērīgas apbūves attīstības problēmām, kur līdzās jaunizbūvētiem, labiekārtotiem ciematiem un daudzdzīvokļu namu kompleksiem ir teritorijas ar nepabeigtu vai tikai plānošanas un  sākotnējās ieceres stadijā palikušu apbūvi.
Jaunajā dzīvojamās apbūves zemes vērtību zonējumā ir izveidotas 1525 zonas. No tām 223 ir izveidotas no jauna – lielākoties ar mērķi risināt iepriekš minētās teritoriju nevienmērīgas attīstības problēmas, kā arī lai nodalītu mazāk attīstītas teritorijas no labiekārtotām teritorijām.
Zemes vērtību zonu skaits, kurās ir samazinātas dzīvojamās apbūves zemes bāzes vērtības, visvairāk ir Jūrmalā, Rīgā un Liepājā. Pārējā valsts teritorijā apbūves zemes bāzes vērtību sazinājums skāris tikai atsevišķas teritorijas (piemēram, Stopiņu novada Sauriešos, karsta izplatības areāla pazeminātas noturības teritorijā, vai Garkalnes novada purvainajā teritorijā Sunīšu ezera apkaimē).
Kā atsevišķas vērtību zonas ar nelielu zemes bāzes vērtību pieaugumu, ir izdalīti lauku teritoriju pagastu centri.
Zemes bāzes vērtības nedaudz ir pieaugušas tajās apbūves zemes vērtību zonās, kur 2011. gadā spēkā esošās bāzes vērtības iepriekš bija noteiktas zemākas nekā to ir uzrādījis nekustamā īpašuma tirgus 2011. gadā.
Noteikumi paredz izmaiņas savrupmāju bāzes vērtībās, tās turpmāk nosakot kā bāzes vērtības ēkām ar labiekārtojumu. No 2012. gada kadastrālās vērtības aprēķinā nelabiekārtotām ēkām (bez kanalizācijas, ūdensvada vai elektrības pieslēguma) bāzes vērtības tiks koriģētas ar attiecīgu vērtību samazinoša koeficienta palīdzību. Ja ēkā atradīsies garāža, pagrabs vai terase, arī šo telpu platībām noteiktā bāzes vērtība tiks koriģēta ar vērtību samazinošu koeficientu palīdzību.
VZD jau iepriekš informēja sabiedrību par kadastrālā vērtēšanas pilnveidojumiem 2012. gadā. Plašāka informācija par plānotajiem pilnveidojumiem interesentiem ir pieejama VZD mājas lapā.
Noteikumi ir jāpieņem  līdz 2011.gada 15.jūnijam, lai tos varētu piemērot kadastrālo vērtību aprēķinam no 2012.gada 1.janvāra.
Ar jauno noteikumu projektu, kā arī tā pielikumiem – zemes vērtību zonējumu kartēm, zemes un ēku bāzes vērtību tabulām un „Pārskatu par kadastrālo vērtību bāzes 2012.gadam izstrādi” (ietver  kadastrālo vērtību bāzes izstrādē izmantotās metodikas aprakstu, nekustamā īpašuma tirgus analīzes, kā arī zemes un ēku kadastrālo vērtību kopsummu rādītājus) ikviens interesents var iepazīties VZD mājas lapā.
http://www.vzd.gov.lv