Pārdod apbūves gabalu Grobiņas pilsētā. Kopējā zemes platība 1.25 hektāri. Atbilstoši zemes lietošanas plānam iespējama zemes gabala dalīšana pa 3500 m2. Pie zemes gabala pieved grunts ceļi.

Cena 1 m2 = 4,00 EUR