Jaunumi

Kadastra vērtības aprēķināšana Valsts Zemes dienests (VZD), sākot ar nākamo gadu, ir nodomājis ieviest jaunu un uzlabotu objektu kadastra vērtības aprēķināšanas sistēmu. Tā lielākā mērā nekā pašreizējā sistēma ņems vērā katra objekta īpatnības. Tagad, aprēķinot tā vai cita nekustamā īpašuma kadastra vērtību, vērā tiek ņemta tā platība, tips un atrašanās vieta. Turpmāk šiem parametriem tiks pievienoti tādi novērtēšanas kritēriji kā tuvumā esošās infrastruktūras attīstības pakāpe un mājokļa vērtība. Jau aprēķināts, ka, novērtējot gruntsgabalu kadastra vērtību, izmaiņas skars tikai 315 no 1 525 bāzes kadastra zonām, kurās sadalīta mūsu valsts teritorija. 1 210 zonās bāzes kadastra vērtība paliks nemainīga. Tur, kur tā mainīsies, 27 gadījumos vērtība palielināsies ne vairāk kā par 1 Ls/m². Vēl 40 zonās pieaugums nepārsniegs 0,25 Ls/m². Iepazīstinot ar jaunievedumiem, VZD pārstāvji kā piemēru minēja Jūrmalu. Šeit vislielākais zemes vērtības kāpums ir gaidāms Dzintaru koncertzāles rajonā. Individuālai apbūvei paredzēto gruntsgabalu kadastra vērtības diapazons valstī sniedzas no 0,2 Ls/m² Aglonā līdz 350 Ls/m² Vecrīgā. Bāzes kadastra vērtība dzīvojamam ēkām būs no 28 līdz 450 Ls/m2, bet dzīvojamām telpām – no 20 līdz 600 Ls/m². Runājot par daudzdzīvokļu mājām, interesanti ir šādi divi momenti: pagrabtelpu kadastra vērtība būs par 40% mazāka nekā dzīvojamām telpām, bet pirmā stāva dzīvokļiem – par 20% mazāka nekā augstākos stāvos esošiem dzīvokļiem. Bāzes kadastra vērtība kalpo par pamatu nekustamā īpašuma un mājokļa nodokļu aprēķiniem. 2011. gadā visu Latvijas nekustamo īpašumu kopējā vērtība bija aptuveni 12 miljardi latu.